GS ʙ ʜɪᴇɴ

ᴘɢs.ᴛs ʙùɪ ʜɪềɴ, ᴛáᴄ ɢɪả ᴄủᴀ đề xᴜấᴛ ᴄảɪ ᴛɪếɴ ᴄʜữ ᴄáɪ ᴛɪếɴɢ ᴠɪệᴛ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ôɴɢ ʙị ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ɴóɪ ʀằɴɢ ʙị đɪêɴ ᴅù ᴄʜưᴀ ʜɪểᴜ ʀõ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ.

ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ đã ᴄó ᴄᴜộᴄ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴘɢs.ᴛs ʙùɪ ʜɪềɴ, ɴɢᴜʏêɴ ᴘʜó ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ Đʜ sư ᴘʜạᴍ ɴɢᴏạɪ ɴɢữ ʜà ɴộɪ, ɴɢᴜʏêɴ ᴘʜó ᴠɪệɴ ᴛʀưởɴɢ ᴠɪệɴ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴠà ᴘʜươɴɢ ᴘʜáᴘ ᴅạʏ – ʜọᴄ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ.

“ʜọ ɴóɪ ᴛôɪ ʙị đɪêɴ”

ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề đề xᴜấᴛ ᴄảɪ ᴄáᴄʜ ᴄʜữ ǫᴜốᴄ ɴɢữ ɴʜư ᴄảɪ ʙɪếɴ ɢɪảᴍ số ʟượɴɢ ᴘʜụ âᴍ ᴛừ 𝟹𝟾 xᴜốɴɢ ᴄòɴ 𝟹𝟷 ᴋý ᴛự ᴄủᴀ ôɴɢ đã ɢâʏ ʀᴀ ɴʜɪềᴜ ᴛʀᴀɴʜ ʟᴜậɴ. Ôɴɢ ɴʜìɴ ɴʜậɴ ɴʜữɴɢ ý ᴋɪếɴ đó ʀᴀ sᴀᴏ?

– ᴛôɪ ᴄó ʙɪếᴛ ᴄó 𝟹 ʟᴜồɴɢ ý ᴋɪếɴ. ɴʜữɴɢ ɴʜậɴ xéᴛ ᴛʜậᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛúᴄ ᴍᴀɴɢ ᴛíɴʜ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ, đɪ ᴠàᴏ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴛʜì ᴄʜưᴀ ᴄó ᴀɪ ᴄó ᴘʜầɴ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴛʜựᴄ ѕυ̛̣ ᴠớɪ ᴛôɪ. ʙởɪ ᴍᴜốɴ ɴʜậɴ xéᴛ đúɴɢ ᴛʜì ᴘʜảɪ xᴇᴍ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴘʜươɴɢ á.ɴ ᴄủᴀ ᴛôɪ.

ᴛʜứ ʜᴀɪ ʟà ɴʜữɴɢ ɴʜậɴ xéᴛ ᴄʜᴜɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʜì ᴄũɴɢ ᴄó ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴʜɪềᴜ, ʙởɪ ᴛʜựᴄ ѕυ̛̣ ᴛᴏàɴ ᴠăɴ ᴘʜươɴɢ á.ɴ ᴄáɪ ᴛɪếɴ ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴄũɴɢ đã đượᴄ đăɴɢ ʟêɴ đâᴜ. ᴄáᴄ ʙảɴ đăɴɢ ᴄʜỉ ʟà ᴛóᴍ ᴛắᴛ ᴠà ᴄʜưᴀ đượᴄ đầʏ đủ. ᴅᴏ đó ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄơ sở để ɴʜậɴ xéᴛ ᴛʜậᴛ ᴄʜíɴʜ x.á.ᴄ, ᴄó ʟᴏɢɪᴄ.

ɴʜóᴍ ᴛʜứ 𝟹 ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ɴʜậɴ xéᴛ ᴍà ᴄʜỉ ᴘʜá.ɴ. ʜọ ɴóɪ ᴛôɪ “ʀửɴɢ ᴍỡ” ᴍà đưᴀ ʀᴀ ᴄáɪ đề xᴜấᴛ ɴàʏ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ʙảᴏ ᴛôɪ ʙị đɪêɴ…

Đɪềᴜ ʜọ ɴóɪ ᴋʜôɴɢ ᴅíɴʜ ɢì ᴛớɪ ʙảɴ ᴄʜấᴛ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴍà ᴄʜỉ ʟà ɴʜữɴɢ ɴʜậɴ xéᴛ ᴋʜôɴɢ ʜề ᴛʜɪệɴ ᴄʜí. số ɴàʏ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ʟắᴍ. ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ʙᴜồɴ ᴠề ɴʜữɴɢ ý ᴋɪếɴ đó. ᴛôɪ ᴄʜỉ ʙᴜồɴ ʟà ᴠấɴ đề ɴàʏ đượᴄ đưᴀ ʀᴀ ᴄʜưᴀ đúɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ, ᴄʜưᴀ đầʏ đủ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʜɪểᴜ ʟầᴍ ᴠà ʙứᴄ xúᴄ.

ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴛʜựᴄ ʀᴀ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴠà ᴄòɴ ᴅᴀɴɢ ᴅở, ᴍớɪ ʙáᴏ ᴄáᴏ ở ʜộɪ ɴɢʜị ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ ɴɢôɴ ɴɢữ. ᴛʀᴏɴɢ ɢɪớɪ ᴠẫɴ ᴄòɴ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴠà ᴍớɪ ᴄʜỉ đăɴɢ ᴄó ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ᴛʀêɴ ᴋỷ ʏếᴜ ᴄủᴀ ʜộɪ ɴɢʜị.

ǫᴜʏ ᴛắᴄ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄʜữ ᴍớɪ ᴘʜảɪ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ᴄơ sở ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ɴàᴏ, ʟý ᴅᴏ ɢì ᴍà ᴘʜảɪ ᴄảɪ ᴛɪếɴ ᴛʜì ʟạɪ ᴄʜưᴀ ɴóɪ đượᴄ đầʏ đủ. ᴅᴏ đó, ᴘʜảɴ ứɴɢ ᴄủᴀ ᴅư ʟᴜậɴ ᴄũɴɢ ʟà ᴛấᴛ ʏếᴜ.

ᴠậʏ đề xᴜấᴛ ᴄảɪ ᴛɪếɴ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ᴄơ sở ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ɴàᴏ?

– ᴄʜữ ᴛɪếɴɢ ᴠɪệᴛ ʟà ᴄʜữ ᴛượɴɢ ᴛʜᴀɴʜ, ᴛứᴄ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴛượɴɢ ý ᴠà ᴛượɴɢ ʜìɴʜ, ᴛứᴄ ᴋʜôɴɢ ʙɪểᴜ đạᴛ âᴍ ᴠà ᴄʜữ ᴍà ᴄʜỉ ʟà ᴍộᴛ ǫᴜʏ ướᴄ ᴋý ʜɪệᴜ ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ ᴠề ᴍặᴛ ý ɴɢʜĩᴀ.

ᴋý ʜɪệᴜ ɴɢôɴ ɴɢữ ᴠề ᴛượɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜì ưᴜ ᴠɪệᴛ ɴʜấᴛ ʟà ᴍỗɪ ᴄʜữ ᴍộᴛ âᴍ ᴠà ɴɢượᴄ ʟạɪ, ᴍỗɪ âᴍ ᴍộᴛ ᴄʜữ. ᴄʜưᴀ ɴướᴄ ɴàᴏ, ɴɢôɴ ɴɢữ ɴàᴏ ʟàᴍ đượᴄ, đặᴄ ʙɪệᴛ ᴋʜốɪ sử ᴅụɴɢ ᴄʜữ ʟᴀ-ᴛɪɴʜ.

ʙảɴɢ ᴘʜụ âᴍ đượᴄ ôɴɢ ʙùɪ ʜɪềɴ đề xᴜấᴛ ᴄảɪ ᴛɪếɴ. Ảɴʜ: ᴛʜᴀɴʜ ʜùɴɢ.

ᴛôɪ ʙắᴛ đầᴜ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ đề ᴛàɪ ɴàʏ ᴛừ ᴄáᴄʜ đâʏ ᴛʀêɴ 𝟸𝟶 ɴăᴍ. ᴛʜựᴄ ʀᴀ, ᴛôɪ đã ᴄôɴɢ ʙố “Đề xᴜấᴛ ᴘʜươɴɢ á.ɴ ᴄảɪ ᴛɪếɴ ᴄʜữ ǫᴜốᴄ ɴɢữ” ʟầɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ở ʙáᴏ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà ᴛʜờɪ đạɪ số 𝟽𝟸 ɴɢàʏ 𝟾/𝟿/𝟷𝟿𝟿𝟻, ɴʜưɴɢ ʟúᴄ đó ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄʜưᴀ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ʟắᴍ. ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴄũ ᴍà ᴛôɪ ᴛừɴɢ đề xᴜấᴛ ᴄũɴɢ ᴄʜưᴀ ᴛʜấʏ ᴘʜảɴ ʙɪệɴ ɢì ᴠề ᴍặᴛ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ở ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴅɪễɴ đàɴ. ᴠà ᴛôɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟàᴍ ᴄáɪ ᴍớɪ. sᴀᴜ ɴàʏ ᴛôɪ ᴄảɪ ᴛɪếɴ ᴛʜêᴍ, ʙảɴ ᴍớɪ đâʏ ʟà ʙảɴ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴠề ᴘʜầɴ ᴘʜụ âᴍ.

ᴛôɪ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴄʜủ đíᴄʜ ᴍᴜốɴ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đạɪ ᴄʜúɴɢ. ʙởɪ, ʙàɪ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴍớɪ đượᴄ ᴍộᴛ ɴửᴀ ʟà ᴠề ᴘʜụ âᴍ, ᴄòɴ ᴘʜầɴ ɴɢᴜʏêɴ âᴍ ᴛôɪ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ xᴏɴɢ. ᴋʜɪ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ɴɢᴜʏêɴ âᴍ ᴠà ᴘʜụ âᴍ ᴠàᴏ 𝟷 ᴄʜữ ʜᴀʏ 𝟷 ᴛừ ʟạɪ ᴄòɴ ʟà ᴠấɴ đề ɴữᴀ. ʙâʏ ɢɪờ, ᴍớɪ ᴄʜỉ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ᴄủᴀ ᴠấɴ đề ɴàʏ đượᴄ đưᴀ ʀᴀ ɴêɴ ᴛạᴏ ʀᴀ ѕυ̛̣ “ᴋʜậᴘ ᴋʜɪễɴɢ”, ᴅᴏ đó ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɴóɪ ᴛôɪ ʙị đɪêɴ ᴄũɴɢ ʟà ᴅễ ʜɪểᴜ.

ᴛêɴ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴄủᴀ ᴛôɪ ʟà “ᴄảɪ ᴛɪếɴ ᴄʜữ ǫᴜốᴄ ɴɢữ”. ᴛạɪ sᴀᴏ ᴘʜảɪ ᴄảɪ ᴛɪếɴ ᴄũɴɢ ʟà ᴄó ʟý ᴅᴏ ᴠà ᴄơ sở.

ᴋʜɪ ᴠɪếᴛ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄʜữ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴅễ ᴍắᴄ ʟỗɪ ᴄʜíɴʜ ᴛả ᴠà ᴛʜườɴɢ ᴘʜảɪ ᴋè ᴋè ᴍộᴛ ᴄᴜốɴ ᴛừ đɪểɴ ʙêɴ ᴄạɴʜ. ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄʜưᴀ ᴘʜâɴ ʙɪệᴛ đượᴄ ᴋʜɪ ɴàᴏ ᴅùɴɢ ʟà “x – s”, “ᴄʜ – ᴛʀ”…

ɴʜưɴɢ ɴếᴜ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜữ ᴍớɪ, sẽ ᴋʜó ᴍắᴄ ʟỗɪ ᴠì ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴋʜáᴄ ʙɪệᴛ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, để ᴘʜâɴ ʙɪệᴛ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ʟạɪ ᴘʜảɪ ᴛùʏ ᴠàᴏ ɴɢữ ᴄảɴʜ để ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴄáᴄʜ ᴠɪếᴛ, ᴄʜứ ᴄáᴄ ᴄʜữ ấʏ sẽ ᴋʜôɴɢ đứɴɢ ᴍộᴛ ᴍìɴʜ. ᴠí ᴅụ “ᴄʜᴀɴʜ” ᴠà “ᴛʀᴀɴʜ” sẽ đượᴄ ᴠɪếᴛ ᴄʜᴜɴɢ ʟà “ᴄᴀɴʜ”.

ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴄʜữ “ᴄʜᴀɴʜ” ᴛʀᴏɴɢ đầᴜ ᴛᴀ ᴍặᴄ địɴʜ ʟà ǫᴜả ᴄʜᴀɴʜ, ᴄòɴ “ᴛʀᴀɴʜ” ʟà ʙứᴄ ᴛʀᴀɴʜ – đấʏ ʟà ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ɢá.ɴ ᴄʜᴏ ɴó ᴄʜứ ʙảɴ ᴄʜấᴛ ɢá.ɴ ᴄʜữ ɴàᴏ ᴄũɴɢ đượᴄ. ɢɪờ ᴛᴀ ᴠɪếᴛ ʟà “ǫᴜả ᴄᴀɴʜ” ᴛʜì ᴛʀᴏɴɢ ɴɢữ ᴄảɴʜ đó ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ɴóɪ ʜᴀʏ ʜɪểᴜ sᴀɴɢ ɴɢʜĩᴀ ʙứᴄ ᴛʀᴀɴʜ đượᴄ ᴄả, ʜᴀʏ ɴɢượᴄ ʟạɪ ᴠɪếᴛ “’ʙứᴄ ᴄᴀɴʜ” ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ɴóɪ ʜᴀʏ ʜɪểᴜ sᴀɴɢ ɴɢʜĩᴀ ǫᴜả ᴄʜᴀɴʜ.

Đấʏ ᴍớɪ ʟà ᴄáɪ ɢốᴄ, ɴɢôɴ ɴɢữ ɴóɪ “ᴛʀᴀɴʜ” ʜᴀʏ “ᴄʜᴀɴʜ” ᴛùʏ ʙốɪ ᴄảɴʜ ᴍớɪ ʟà ᴄʜíɴʜ, ᴄòɴ ᴠɪếᴛ “ᴄᴀɴʜ” ᴄʜỉ ʟà ɢʜɪ ʟạɪ. ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ đᴀɴɢ ʙị ᴘʜụ ᴛʜᴜộᴄ ᴠàᴏ ᴄʜíɴʜ ᴛả.

ᴠì ᴛʜế, ᴛôɪ đưᴀ ʀᴀ đề xᴜấᴛ ᴛʜᴀʏ đổɪ ɢɪá ᴛʀị âᴍ ᴠị ᴄủᴀ 𝟷𝟷 ᴄʜữ ᴄáɪ ʜɪệɴ ᴄó: ᴄ = ᴄʜ, ᴛʀ; ᴅ = Đ; ɢ = ɢ, ɢʜ; ғ = ᴘʜ; ᴋ = ᴄ, ǫ, ᴋ; ǫ = ɴɢ, ɴɢʜ; ʀ = ʀ; s = s; x = ᴋʜ; ᴡ =ᴛʜ; ᴢ = ᴅ, ɢɪ, ʀ. ᴠì âᴍ “ɴʜờ” (ɴʜ) ᴄʜưᴀ ᴄó ᴋí ᴛự ᴍớɪ ᴛʜᴀʏ ᴛʜế, ɴêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠăɴ ʙảɴ ᴛạᴍ ᴛʜờɪ ᴅùɴɢ ᴋí ᴛự “ ɴ’ ” để ʙɪểᴜ đạᴛ.

ᴘɢs.ᴛs ʙùɪ ʜɪềɴ, ɴɢᴜʏêɴ ᴘʜó ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ Đʜ sư ᴘʜạᴍ ɴɢᴏạɪ ɴɢữ ʜà ɴộɪ, ɴɢᴜʏêɴ ᴘʜó ᴠɪệɴ ᴛʀưởɴɢ ᴠɪệɴ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴠà ᴘʜươɴɢ ᴘʜáᴘ ᴅạʏ – ʜọᴄ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ, ᴛáᴄ ɢɪả đề xᴜấᴛ ᴄảɪ ᴛɪếɴ ᴛɪếɴɢ ᴠɪệᴛ đᴀɴɢ ɢâʏ ᴛʀᴀɴʜ ʟᴜậɴ. Ảɴʜ: ᴛʜᴀɴʜ ʜùɴɢ.

Ôɴɢ ɴɢʜĩ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄʜữ ᴍớɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄảɪ ᴛɪếɴ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴛʜì sẽ ᴄó ưᴜ ᴠɪệᴛ ɢì sᴏ ᴠớɪ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄʜữ ᴠɪếᴛ ʜɪệɴ ʜàɴʜ?

– ᴛôɪ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ʟà sử ᴅụɴɢ ʙộ ᴄʜữ ɴàʏ sẽ ɴʜᴀɴʜ ʜơɴ ᴠà ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ ʜơɴ ɴʜɪềᴜ.

ɴếᴜ ɴʜư ʙộ ᴄʜữ ᴄũ ᴘʜảɪ ʜọᴄ ᴍấᴛ ᴍộᴛ ɴăᴍ ᴍớɪ ᴛʜàɴʜ ᴛʜạᴏ, ᴛʜì ᴛôɪ ɴɢʜĩ ʙộ ᴄʜữ ᴍớɪ sẽ ɢɪảɴ đơɴ ʜơɴ ɴʜɪềᴜ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ sẽ đượᴄ ʀúᴛ xᴜốɴɢ ɴɢắɴ ʜơɴ ᴠà ɢɪảᴍ đượᴄ ᴄôɴɢ sứᴄ ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ. ᴠí ᴅụ ʜọᴄ ᴄʜữ “ɢ” đá.ɴɢ ʟẽ ᴄʜỉ ᴄầɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ɢɪờ đồɴɢ ʜồ. ɴʜưɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ʟạɪ ᴍấᴛ ᴛʜêᴍ ɢấᴘ ᴠàɪ ʟầɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đó để ᴅạʏ ʜọᴄ sɪɴʜ ʜọᴄ ᴄả “ɢ, ɢɪ, ɢʜ” ɴữᴀ ᴛʜì ᴍớɪ xᴏɴɢ ᴍộᴛ âᴍ. ᴋʜɪ ɢʜéᴘ ᴠà ᴠɪếᴛ ʟạɪ ᴛốɴ ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴữᴀ.

ʙộ ᴄʜữ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ ᴋʜɪ ᴛừ 𝟹𝟾 ᴘʜụ âᴍ ᴛôɪ ʀúᴛ ʟạɪ ᴄʜỉ ᴄòɴ 𝟹𝟷. ᴄʜữ “ɴɢʜɪ” ᴄʜẳɴɢ ʜạɴ ᴛʜì 𝟺 ᴋý ᴛự ᴍớɪ ʀᴀ đượᴄ 𝟷 ᴄʜữ ɴʜư ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ɴʜưɴɢ ᴛôɪ ᴛʜᴀʏ ʙằɴɢ ᴄʜữ “ǫ” ᴋʜɪ ǫᴜʏ ᴄʜᴏ ɴó ɢɪá ᴛʀị ʙằɴɢ “ɴɢʜ” ᴠà ᴄʜỉ ᴄầɴ ɢʜɪ “ǫɪ”. ᴛứᴄ đã ɢɪảᴍ đɪ đượᴄ ᴍộᴛ ɴửᴀ số ᴋý ᴛự ᴠà ᴄũɴɢ ɢɪảᴍ ᴍộᴛ ɴửᴀ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴠɪếᴛ ʜᴀʏ đá.ɴʜ ᴍáʏ. ᴄʜưᴀ ᴋể ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ ᴄôɴɢ sứᴄ ᴠà ɢɪấʏ, ᴠậᴛ ᴛư ᴠà ᴛɪềɴ ᴄủᴀ.

ᴛôɪ ᴛíɴʜ ᴛᴏá.ɴ ᴠớɪ ᴍộᴛ ʙảɴ ᴍà ᴄʜữ ᴍớɪ ɴʜư ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴄʜᴜʏểɴ sᴀɴɢ ᴄʜữ ᴍớɪ ᴛʜì ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ đượᴄ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟾%. ɴɢʜĩᴀ ʟà, ɴếᴜ ᴄầɴ sử ᴅụɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟶𝟶 ᴛấɴ ɢɪấʏ ᴛʜì ᴛʜᴇᴏ ᴄʜữ ᴠɪếᴛ ᴍớɪ sẽ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ đượᴄ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟾 ᴛấɴ ɢɪấʏ. ɴʜâɴ ʟêɴ ɴʜɪềᴜ ᴄᴜốɴ sáᴄʜ ᴛʜì ᴄᴏɴ số sẽ ʀấᴛ ʟớɴ.

ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴛưởɴɢ ᴛưởɴɢ ʀấᴛ ʟạ ᴠà ᴘʜảɪ đàᴏ ᴛạᴏ ʟạɪ, ɴʜưɴɢ ᴛôɪ ɴɢʜĩ ᴋʜôɴɢ ǫᴜá ᴋʜó. ɴếᴜ ᴄʜỉ đọᴄ ᴛʜì ᴄó ᴛʜể ᴄʜỉ ᴍấᴛ ᴋʜᴏảɴɢ ᴍộᴛ ɴɢàʏ ʟà ᴛʜᴜộᴄ ʟòɴɢ ᴄáᴄ ᴋý ᴛự đó. ᴄòɴ ɴếᴜ ᴠɪếᴛ ᴛʜì ᴄó ᴛʜể ʟâᴜ ʜơɴ ᴅᴏ ᴄʜưᴀ ǫᴜᴇɴ, ᴘʜảɪ ɴʜớ ʟạɪ.

ᴠɪệᴄ ʜọᴄ ᴛʜᴜộᴄ 𝟿 ᴄʜữ ᴄáɪ ᴄʜỉ sᴀᴜ 𝟷 ᴛɪếɴɢ, ᴀɪ ᴄʜậᴍ ᴛʜì sᴀᴜ 𝟷 ɴɢàʏ ʟà ᴄó ᴛʜể ɴʜớ đượᴄ. ʟượɴɢ ᴛɪềɴ, sứᴄ ʙỏ ʀᴀ ᴋʜôɴɢ đá.ɴɢ ᴋể sᴏ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴄáɪ ʟợɪ ᴍà ᴛôɪ ᴄʜᴏ ʟà ʟớɴ ᴠô ᴄùɴɢ.

“ᴛôɪ sẽ ǫᴜʏếᴛ ᴛâᴍ ʟàᴍ đếɴ ᴄùɴɢ”

Ôɴɢ ᴄó ᴛʜᴜộᴄ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄʜữ ᴄáɪ ɴàʏ ᴠà ᴄó ᴛʜể ᴠɪếᴛ đượᴄ ᴛʜᴜầɴ ᴛʜụᴄ ᴋʜôɴɢ, ʜɪệᴜ ǫᴜả ʀᴀ sᴀᴏ?

– ᴛôɪ ᴛʜᴜộᴄ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴅùɴɢ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴛʜàɴʜ ᴛʜạᴏ. ᴄáɪ ɢì ᴄũɴɢ ᴛʜế, ᴠăɴ ôɴ ᴠõ ʟᴜʏệɴ, ᴄʜữ ᴍớɪ ᴅᴏ ᴛôɪ ᴛạᴏ ʀᴀ ɴʜưɴɢ để ᴄʜᴏ ᴛʜàɴʜ ᴛʜạᴏ ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ʜọᴄ ᴠà ᴛôɪ ᴛʜôɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ʀồɪ. ɴʜưɴɢ ʙâʏ ɢɪờ ᴘʜảɪ ᴄó ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅùɴɢ ɴʜɪềᴜ ʟêɴ ᴛʜì ᴍớɪ ǫᴜᴇɴ.

ᴅòɴɢ ᴄʜữ đượᴄ ôɴɢ ʙùɪ ʜɪềɴ ᴠɪếᴛ ʙằɴɢ ᴄʜữ ᴄảɪ ᴛɪếɴ. Ảɴʜ: ᴛʜᴀɴʜ ʜùɴɢ.

Ôɴɢ ɴɢʜĩ đề xᴜấᴛ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʟɪệᴜ ᴄó ᴋʜả ᴛʜɪ?

– ᴛʀướᴄ ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴠà ᴄó đề xᴜấᴛ ᴠề ᴠấɴ đề ᴄảɪ ᴛɪếɴ ᴄʜữ ᴠɪếᴛ. ɴʜưɴɢ ɴɢườɪ ᴛᴀ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴋʜôɴɢ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴍà ᴄʜỉ ᴄʜắᴘ ᴠá, ᴛʜấʏ ᴄʜữ ɴàᴏ đó ʙấᴛ ʜợᴘ ʟý ᴛʜì ᴛʜᴀʏ ʙằɴɢ ᴍộᴛ ᴄáɪ ɢì đó. ᴅᴏ đó, ᴋʜɪ đưᴀ ᴠàᴏ ᴛʜì ᴋʜó đượᴄ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ᴠì ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴄʜắᴘ ᴠá, ʟủɴɢ ᴄủɴɢ ᴠà ᴘʜá ᴠỡ ʜệ ᴛʜốɴɢ. ɢɪờ ɴếᴜ ʟàᴍ ɴʜư ᴛôɪ, ᴛứᴄ ᴄó ʜệ ᴛʜốɴɢ, ᴛᴏàɴ ʙộ ᴄʜữ đượᴄ ᴄảɪ ᴛổ ʜếᴛ để ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴍớɪ.

ᴛôɪ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ɴʜưɴɢ ᴠɪệᴄ đưᴀ ᴠàᴏ ᴛʜựᴄ ᴛế ᴘʜảɪ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ, ᴛừɴɢ ʙướᴄ. ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ đưᴀ ʀᴀ ᴄáɪ ʟà ɴɢàʏ ᴍᴀɪ sử ᴅụɴɢ ɴɢᴀʏ.

ᴛôɪ ᴛɪɴ ɴếᴜ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ʜɪểᴜ đượᴄ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴó ʀõ ʀàɴɢ ở ɴʜɪềᴜ ᴍặᴛ ᴛʜì sẽ ǫᴜʏếᴛ ᴛâᴍ ʟàᴍ, ɴʜưɴɢ ᴘʜảɪ ᴛừ ᴘʜíᴀ ɴʜà ɴướᴄ ᴄó ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ. ɴếᴜ ɴʜư ᴠậʏ ᴛʜì ᴋʜả ᴛʜɪ 𝟷𝟶𝟶%, ᴄʜỉ ᴄó đɪềᴜ ʟà ɴʜᴀɴʜ ʜᴀʏ ᴄʜậᴍ ᴍà ᴛʜôɪ.

ᴅự ᴋɪếɴ ᴋʜɪ ɴàᴏ ôɴɢ sẽ ᴄôɴɢ ʙố đầʏ đủ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ɴàʏ ᴛớɪ ᴄáᴄ ᴄấᴘ ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ xᴇᴍ xéᴛ?

– ᴠề ᴍặᴛ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴛôɪ ᴄố ɢắɴɢ, ǫᴜʏếᴛ ᴛâᴍ ʟàᴍ ᴄʜᴏ đếɴ ᴄùɴɢ. ɴʜưɴɢ ʟàᴍ đượᴄ đếɴ đâᴜ ᴄòɴ ᴘʜụ ᴛʜᴜộᴄ ɴʜɪềᴜ ʏếᴜ ᴛố ᴛʀᴏɴɢ đó ʟà sứᴄ ᴋʜỏᴇ, ʙởɪ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴛôɪ đã 𝟾𝟹 ᴛᴜổɪ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴅự địɴʜ ᴄủᴀ ᴛôɪ ʟà sẽ ᴛʀìɴʜ ʙàʏ ᴘʜầɴ ᴄòɴ ʟạɪ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴠề ɴɢᴜʏêɴ âᴍ ᴠàᴏ ᴛʜá.ɴɢ 𝟹/𝟸𝟶𝟷𝟾 ᴛạɪ ᴍộᴛ ʜộɪ ɴɢʜị ɴɢôɴ ɴɢữ.

ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴋịᴘ ᴛʜì ᴄó ᴛʜể sᴀɴɢ ɴăᴍ sᴀᴜ ɴữᴀ. ɴʜưɴɢ ᴛôɪ ᴋɪêɴ ǫᴜʏếᴛ ᴄòɴ sốɴɢ ᴛʜì sẽ ʟàᴍ đếɴ ɴơɪ đếɴ ᴄʜốɴ ᴠì ᴛôɪ ᴛʜấʏ íᴄʜ ʟợɪ ᴄủᴀ ɴó.

ɴếᴜ ʟàᴍ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴄó ʙàɪ ʙảɴ ᴛʜì ᴛôɪ ᴛɪɴ ᴄó ᴛʜể ᴛʜᴜʏếᴛ ᴘʜụᴄ đượᴄ đᴀ số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *